سه شنبه, ارديبهشت 04, 1397
شما اینجا هستید    تدوین طرح تجاری
دوره آموزشی تدوین طرح تجاری
  1. مقدمه و کلیات
   • تعریف طرح کسب و کار
   • اهمیت و نقش برنامه ریزی در زندگی
   • ضرورت تهیه یک طرح کسب و کار
   • مخاطبان مختلف یک طرح کسب و کار و اثر تغییر مخاطب بر ساختار طرح کسب و کار
   • انواع طرح های کسب و کار و هدف از تهیه هر یک از آنها
  2. ساختار کلی انواع طرح های کسب و کار
   • ساختار طرح کسب و کار یک صفحه ای
   • ساختار طرح کسب و کار کامل
  3. تشریح فرآیند تهیه یک طرح کسب و کار
  4. قوانین طلایی یک طرح کسب و کار خوب
  5. تشریح اجزاء ساختار یک طرح کسب و کار یک صفحه ای
   • بیانیه ماموریت
   • بیانیه چشم انداز
   • اهداف
   • برنامه های عملیاتی
   • استراتژی ها
  6. تشریح اجزاء ساختاری یک طرح کسب و کار کامل
   • صفحه جلد و فهرست مطالب
   • خلاصه مدیریتی (خلاصه اجرایی)
   • توصیف ایده کسب و کار
   • شرح محصولات و خدمات
   • تحلیل بازار
   • توصیف بنگاه (ماموریت، چشم انداز، ارزش های بنیادی)
   • طرح بازاریابی (برنامه بازار)
   • سازماندهی کسب و کار (طرح عملیاتی)
   • سهامداران، مدیریت و نیروی انسانی کلیدی (طرح نیروی انسانی)
   • سرمایه مورد نیاز و مصارف آن
   • طرح مالی
   • تحلیل ریسک
   • مدارک و مستندات پشتیبان
  7. تشریح یک طرح کسب و کار نمونه
  8. مقایسه طرح توجیهی، طرح کسب و کار و طرح امکان سنجی
  9. معرفی نرم افزارها و یا سایر ابزارهای مفید در فرآیند تهیه طرح کسب و کار
  10. نحوه ارزیابی و پارامترهای ارزیابی یک طرح کسب و کار
  11. اقدامات پس از تهیه و قبل از ارائه طرح کسب و کار به سرمایه گذاران 

  

Text/HTML
کمينه

طول دوره: 24 ساعت

شروع دوره: 1، 2 و 3 شهریورماه

محل برگزاری: تهران - گروه پژوهشی صنعتی آریانا

هزینه دوره: 5500000 ریال

پیش نیاز: ندارد

 Text/HTML
کمينه