يکشنبه, تير 06, 1395
شما اینجا هستید    تدوین طرح تجاری
دوره آموزشی تدوین طرح تجاری
ارتباط طرح كسب و كار و كارآفرين يا سرمايه گذاری
با انواع و سرفصلهاي يك طرح كسب و كار آشنا مي شويد.
تناسب طرح كسب و كار و مخاطب آن را بررسي مي كنيد.
مفهوم مدل كسب و كار و اجزاي آن را مي آموزيد.
چهارچوب هاي تحليلي مفيد در نوشتن طرح كسب و كار را خواهيد آموخت.

تخمين حجم بازار، تحليل صنعت، رقبا و مشتريان آشنا مي شويد.

با تهیه بخش مالی یک Business Plan با Excel آشنا می شوید.